Podkarpackie

O Muzeum

 
        W 1909 roku w ramach struktury organizacyjnej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu utworzono muzeum. Uroczysta inauguracja działalności TPN i Muzeum miała miejsce 10 kwietnia 1910 roku. Zasadnicze zbiory Muzeum stanowiła prywatna kolekcja braci Kazimierza Marii i Tadeusza Osińskich. Były to archiwalia, pamiątki historyczne, zbiory z dziedziny archeologii, etnografii, sztuki. Głównym twórcą Muzeum był K.M.Osiński, pełniący przez 32 lata stanowisko kustosza. Od 1946 roku siedzibą Muzeum był eklektyczny pałac z końca XIX wieku. W okresie tym muzeum liczyło około 30 tysięcy eksponatów. W 1949 roku placówka została upaństwowiona, otrzymała też nowy statut i nazwę: Muzeum Ziemi Przemyskiej. W 1984 roku przywrócono instytucji historyczną nazwę Muzeum

Poprawiony (poniedziałek, 20 września 2010 08:29)

Więcej…

 

Instrukcja obsługi BIP

Podstawa funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej
Podmioty władzy publicznej, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zobowiązane do utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej czyli w skrócie BIP.

Poprawiony (poniedziałek, 20 września 2010 08:27)

Więcej…

 

Redakcja

Jednostka Organizacyjna jest instytucją ...podległą ... która spełnia pożyteczne i społeczne zadania, zwłaszcza w zakresie ... . Jest jedną z nielicznych w kraju placówek naukowych zajmujących się ... itp.itd....

Poprawiony (poniedziałek, 20 września 2010 08:27)

Więcej…

 

Majątek jednostki

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 108 000,56 PLN. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 56 000,99 PLN w tym: programy komputerowe i licencje na programy komputerowe 45 000,05 PLN.

Poprawiony (niedziela, 18 października 2009 15:54)

Więcej…

 
Powiaty